Офіційний сайт Пологівської районної ради Запорізької області

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області.


  Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпоряджень голови Пологівської районної ради Запорізької області від 30.05.2019 року № 27-р «Про проведення конкурсу на посаду головного лікаря комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області та від 20.06.2019 року № 33-р «Про затвердження складу конкурсної комісії на посаду головного лікаря комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області.
  Найменування закладу: комунальна установа «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області.
  Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 70608, Запорізька область, м.Пологи, вул.І.Чеберка, буд.5.
  Основні напрями діяльності:код КВЕД 86.10, 86.21 Діяльність лікарняних закладів.
  Надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особамна безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначеними договорами про добровільне медичне страхування, своєчасне і якісне обстеження, лікування і реабілітація хворих в амбулаторних умовах, умовах стаціонару, денного перебування, вдома, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, проведення комплексних (обов’язкових та періодичних) профілактичних медичних оглядів працівників залізничного транспорту та населенню з шкідливими умовами праці, проведення санітарно-просвітницької діяльності серед населення по пропаганді здорового способу життя, надання медичної допомоги на засадах, зумовлених медичним страхуванням, виконання державних та регіональних програм з питань охорони здоров’я, організація комплексу профілактичних заходів по забезпеченню безпеки руху поїздів та зниженню захворюваності, інвалідності, травматизму, смертності серед обслуговуючих контингентів, надання платних послуг згідно з чинним законодавством України, здійснення обстеження хворих за направленням військкоматів, здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України, а також видів діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензій).

  Статут комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської районної ради Запорізької області затверджено рішенням сесії Пологівської районної ради Запорізької області від 24.06.2016 № 15.

  Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КУ «Пологівської залізничної лікарні» на 2019 рік складають:
Загальний фонд - 4 140 990 грн.
Спеціальний фонд – 397 546,43 грн.
  Умови оплати праці керівника закладу
 Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами).
  За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.
 Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 26.07.2019 року.
 Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:19.08.2019року.

  Адреса приймання документів для участі в конкурсі:70608, Запорізька область, м. Пологи вул. Єдності, буд.32 (приймальна Пологівської районної ради Запорізької області).
  Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок- тел. 066-469-30-95, е-mаil: radaplg@ukr.net.

  Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

   Вимоги до претендента:
- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;
- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
- стаж роботи за фахом – не менше 5 років;
- вільне володіння державною мовою;
- знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
- знання трудового, антикорупційного законодавства;
- високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

   Вимоги до конкурсної пропозиції:
- проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки);
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків; - пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу;- підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Четвер, 25 Липня 2019 15:59 | Переглядів: 200